Honvédségi béremelés

Érezted már a várakozás izgalmát? 2024 hozza magával a honvédségi béremelés friss szelét, és végre napvilágot láttak a konkrétumok is. 

Ám mielőtt a jövőbe vetnénk pillantást, fordítsuk a tekintetünket arra, mi minden történt az elmúlt években. 

2021 óta rendszeresen emelkedtek a katonák bérei, ám a 2023-as év kivételt jelentett ebből a trendből, míg 2022 két alkalommal is adott okot az örömre. Engedd meg, hogy elkalauzoljalak a honvédségi béremelések legutóbbi történetében, és fedezd fel, hogyan alakultak az évek során a katonák jövedelmei!

Honvédségi béremelés 2021 -ben

A 2021 -es honvédségi béremelést a 2020-ban újonnan bevezetett ideiglenes bérelem a honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye nevű sor alapozta meg. Ezt véglegesítették 2021 -ben. Ez akkor 10% -os honvédségi béremelést tett lehetővé.

Ezen kívül emelkedett a katonai missziókban szolgálatot teljesítők illetménye is. Ennek a mértéke 15% volt.

Ezen kívül segítséget jelentett a pulykapénz is, ami még 2020 végén érkezett a számláinkra. Erről bővebben egy külön cikkben olvashatsz.

Honvédségi béremelés 2022 -ben

A 2022 -es honvédségi béremelést elég korán még 2021 decemberének elején bejelentették. Előbb a miniszterelnök a rendvédelmi szervekkel közösen, majd az akkori honvédelmi miniszter is.

Az akkori bejelentésben nagy hangsúlyt kaptak a honvédségi béren kívüli juttatások is. Ezek azonban sajnos nem emelkedtek, hanem szinten tartották őket. Kiemelték a gyermekek után járó támogatásokat, a tömegközlekedési bérletek finanszírozását és a ruhapénzt. A témával bővebben a honvédségi béren kívüli juttatásokról szóló cikkben olvashatsz.

Szintén fontos szerepet kaptak a honvédelmi alaklmazottak, akiknek ebben az évben fejeződött be a 2019 -ben kezdődött, 4 éves, 35 százalékos – honvédségi béremelése. Ennek első 20 százalékát 2019-ben kapták meg a dolgozók, míg a fennmaradó 15 százalékot, 3 évre lebontva 5-5-5 százalékban biztosították. 

A honvédségi béremelést szimbolizálandó

10%-os honvédségi béremelés

Vegyük most górcső alá a 10%-os béremelést. A 24/2021-es HM rendelet módosította a 7/2015-ös HM rendeletet, ami a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szól. A módosítás a 48/F paragrafust érinti. Ennek a lényege, hogy a fentebb említett honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye jogcímen kapott összeg 10%-ról 21%-ra módosul.

Minek a 21%-ról beszélünk tulajdonképpen? Az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj, a rendszeres illetménypótlék, valamint a munkaerőpiaci kiegészítő illetmény együttes összege. Az alábbi bérpapír részleten ez látható.

A képen egy példa látható a 2022-es honvédségi béremelésre

Amint láthatod a képen a 4 db piros nyíllal jelölt összeget ha összeadjuk, majd vesszük a 10%-át, akkor ki fog jönni az aláhúzott sor értéke, vagyis jelen esetben az 55.697 Ft. Ebből a 10%-ból lett 2022. január 01-től 21%. 

Számoljunk egy nettó fizetést 2021-re. A 612.662 Ft bruttóból a számlára 407.420 Ft érkezik.

Lássuk a 2022. évi számokat:

A kiegészítő illetmény 116.963 Ft-ra emelkedik bruttóban. Így a bruttó béremelés mértéke: 61.266 Ft. Ez nettóban 40.742 Ft-ot jelent. A bruttó bér 673.928 Ft lesz, amiből a számlára 448.162 Ft fog érkezni februárban.

Végül ellenőrzésképpen, ha a 407.420 Ft-ot megszorozzuk 1,1-el, akkor ki fog jönni a 448.162 Ft. Vagyis teljesül a 10%-os béremelés ígérete.

Természetesen ha te családos vagy és beleszámolod a nettó béredbe a családi pótlékot és az adókedvezményt is és ahhoz viszonyítasz, akkor nem lesz meg a 10%-os honvédségi béremelés. Ugyanakkor az adókedvezmény és a családi pótlék nem is része a fizetésednek. Ez egy külön juttatás, amit a honvédség, mint TB kifizetőhely tud folyósítani és ezt a fizetéseddel egy időben teszi meg.

Fegyverpénz kifizetés

2022. -ben a sok szó esett a fegyverpénzről, bár ez nem része a honvédségi béremelésnek. 2021. december 20.-án aláírásra került a 712/2021 számú Kormányrendelet, amely alapján 2022. februárjában került kifizetésre a fegyverpénz. Erről bővebben a fegyverpénzről szóló cikkben olvashatsz a fenti linkre kattintva.

Fegyverpénz 2024 -ben nem várható. Az eredeti bejelentések még 2019 végén, 2020 elején arról szóltak, hogy 2020. január 1. -től 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő juttatás kerül biztosításra többek között a katonák részére. Ez alapján az első kifizetésre 2023 végén kellett volna, hogy sor kerüljön. 

Ez lett előrehozva 2022 februárra a 2021 végén készült a fentebb már említett 712/2021 számú Kormányrendelet alapján. Ebben a fegyverpénzt egyszeri juttatásként említik a 3.§ 1. bekezdésében.

Amennyiben az eredeti terveket vesszük alapul, akkor az első fegyverpénzért 2023 végére dolgoztunk meg, a következő kifizetés pedig legkorábban 2026 -ban várható, hiszen akkor érünk a második 3 éves ciklus végére. Természetesen ez a gondolatmenet csak puszta feltételezés.

Honvédségi béremelés a tisztjelöltek körében

Végül szó esett még az utánpótlás nevelésről is. Továbbra is működtetik az ösztöndíj rendszert, melynek keretében bruttó 10.000 Ft-tól bruttó 200.000 Ft-ig terjedő összeget kaphatnak a középfokú, vagy felsőfokú oktatásban részt vevők. A nettó összegek 6.650 – 133.000 Ft között mozognak.

A honvéd tisztjelöltek jogállása a tervek szerint megváltozik, melynek eredményeként ösztöndíj helyett illetményt fognak kapni, melynek mértéke évfolyamonként és személyenként a hallgató tanulmányi eredményétől fog függni.

Bejelentett honvédségi béremelés 2022. július 16. -án:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az alábbiakat jelentette be: Orbán Viktor miniszterelnök nagyarányú illetményemelésről határozott, ami a honvédség teljes személyi állományát érinti. Az illetményemelés két lépcsőben valósul meg.

Az első lépcsőre 2022 szeptemberében került sor, a második lépcsőre pedig 2024 januárban. Az alábbi táblázatban az iranyasereg.hu oldalon elérhető adatok láthatóak a honvédségi illetményeket illetően (2022.07.18 -án)

Honvédségi illetmények 2022 júliusban

Mértéket nem mondott, de néhány példa számot említett. Lássuk ezeket:

Egy kezdő közkatona a miniszter elmondása szerint jelenleg bruttó 280.343 Ft-ot kap. Ebből a nettó bér, ami a bankszámlára érkezik: 186.428 Ft. Ez a bér fog emelkedni idén szeptemberben 399.180 Ft-ra (nettó: 265.455 Ft), majd 2024. januárban 439.098 Ft-ra (nettó 292.000 Ft)

A kezdő őrmesterek esetében így néznek ki a számok. Jelenleg: bruttó: 375.064 (nettó: 243.792 Ft). 2022 szeptemberben: bruttó 421.834 Ft (nettó 280.519 Ft), 2024. január: bruttó 509.287 Ft (nettó: 339.676 Ft) (Forrás)

A teljes állományra vonatkozó részleteket később fogják ismertetni, például mi lesz a tiszti állomány esetében.

Napvilágot láttak a részletek:

A Honvédelmi Miniszter 12/2022-es rendeletével augusztus 31. -én módosította a 7/2015-ös HM rendeletet. A módosítás egyik eleme, ami a béremelést alapozza meg, hogy bevezetésre került 2022. szeptember 01.-i hatállyal a “Szolgálati kiegészítő illetmény” nevű rendszeres juttatás. (48/I. §) A szolgálati kiegészítő illetmény összege a távolléti díj alapján kerül meghatározásra. A távolléti díj gyakorlatilag a fenti bérpapírban megjelölt elemeket tartalmazza. Ez természetesen személyenként más és más lehet, de alapvetően a következő elemeket kell figyelembe venni:

 • alapilletmény
 • honvédelmi szolgálati díj
 • munkaerőpiaci kiegészítő illetmény
 • honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye (ezt emelték meg év elején, ez adta a 2022. év eleji illetményemelés alapját)
 • nyelvpótlék
 • egyéb rendszeres pótlékok

A Szolgálati kiegészítő illetmény mértéke:

 • legénységi állomány kategóriába tartozók esetén 28%
 • altiszti állomány kategóriába tartozók esetén 26,5%
 • tiszti állomány kategóriába tartozók esetén 25%

Egy kis matek a fenti bértábla esetében. Eddig jutottunk év elején:

A bruttó bér 673.928 Ft lesz, amiből a számlára 448.162 Ft fog érkezni februárban.

A folytatás:

A bruttó bér (mivel ez egy tiszti állomány kategóriába tartozó katona bértáblája) 25%-a 168.482 Ft. Ennyivel fog tehát növekedni a bruttó illetmény, ami 842.410 Ft lesz. A számlára érkező nettó összeg pedig: 560.202 Ft. Ebben természetesen nincs benne a családi adókedvezmény vagy a családi pótlék összege, amit esetleg kapsz.

Vizsgáljuk meg az irányasereg.hu illetményei alapján (fenti kép), hogy általánosságban miként fog kinézni a katonák bére októbertől:

 • közkatona (érettségi nélkül): bruttó: 326.789 Ft; nettó: 217.314 Ft
 • közkatona (érettségivel): bruttó: 383.676 Ft; nettó: 255.144 Ft
 • őrmester: bruttó: 431.323 Ft; nettó: nettó: 286.830 Ft
 • hadnagy: bruttó: 516.234 Ft; nettó: 343.295 Ft

Ugyanakkor van egy kiegészítő szabály is, amelynek a lényege, hogy húznak egy alsó határt a jövedelmek esetében. Ennél kevesebbet nem lehet majd keresni:

 • tiszti állománycsoportba tartozók esetében az 567.858,-Ft-ot, (nettó: 377.625 Ft)
 • altiszti állománycsoportba tartozók esetében a 474.456,-Ft-ot, (nettó: 315.513 Ft)
 • legénységi állománycsoportba tartozók esetében a 399.180,-Ft-ot (nettó: 265.454 Ft)

Természetesen a számítások általánosak és a rendelkezésre álló adatok alapján készültek. Saját magadra vonatkoztatva te is is ki tudod számolni a fenti metódusokat követve. Ha az alakulatod pénzügyesével egyeztetsz, akkor még pontosabb információkhoz juthatsz.

Honvédségi béremelés 2023 -ban

Ahogy azt az előző hosszabb bekezdésben olvashattad 2023 -ban nem történt honvédségi béremelés, mivel 2022-ben kétszer is fejlesztették a katonák illetményét. Ráadásul a második bejelentés arról szólt, hogy a következőre 2024 -ben kerül sor.

Honvédségi béremelés 2024 -ben

Az ígéreteknek megfelelően bejelentésre került a honvédségi béremelés 2024 -re vonatkozó mértéke. Ez ugye a 2022 nyarán bejelentett illetményfejlesztés 2. üteme. 

Már január 4. -én megjelent az erről szóló cikk a honvedelem.hu oldalon. A béremelés lényege, hogy átlagosan 11% -os mértékű lesz. Ez pontosan úgy alakul ki, mint ahogyan 2022-ben is történt:

 • legénységi állomány kategóriába tartozók esetén 12%
 • altiszti állomány kategóriába tartozók esetén 11%
 • tiszti állomány kategóriába tartozók esetén 10%

2024. február 23. -án lépett hatályba az 1/2024. HM rendelet, amely módosítja a 7/2015 HM rendeletet.

A rendelet létrehoz egy új sort a bérjegyzéken Haderőfejlesztési kiegészítő illetmény néven. 29/J pont a rendeletben.

Működési elvét tekintve ugyanaz, mint a 2022-ben bevezetett szolgálati kiegészítő illetmény. A távolléti díjba tartozó illetmény elemeket kell (fenti piros nyilas kép) összeadni és venni a 10; 11 vagy 12% -át állománykategória függvényében.

Ezen kívül továbbra is megmarad a minimális illetmény összege az alábbiak szerint:

a) a tiszti állománycsoportba tartozó esetében a 748 644 forintot, (nettó 497.848 Ft)

b) az altiszti állománycsoportba tartozó esetében a 611 780 forintot, (nettó 406.833 Ft)

c) a legénységi állománycsoportba tartozó esetében a 497 664 forintot, (nettó 330.944 Ft)

A nettó kiszámításában nincs figyelembe véve semmilyen adókedvezmény (pl.: 25 év alattiak; gyermekek után járó, stb)

Az emelés vonatkozik az önkéntes tartalékos állományra, valamint a honvéd tisztjelöltekre is. Utóbbiak a 11% -os csoportba tartoznak bele.

Az emelés január 1 -től lép életbe ezért első alkalommal – várhatóan a márciusi illetmény kifizetésekor – visszamenőlegesen érvényesítik.

Kiemelt honvédségi bérek:

2023 -ban sokan találkozhattak az emberek a honvédség plakátjaival. Két nagy toborzó kampány is futott. Előbb a Lynx program, majd az Embert a Vasra kampány során kerestek embereket bruttó 737.000 Ft-os bérrel.

Normál esetben ez 490.105 Ft nettó bért jelent, amit az esetleges adókedvezmények és családtámogatások tovább tudnak növelni.

25 év alatt például akár 600.000 Ft is érkezhet az program keretében dolgozók bankszámláira.

Akit érdekel a katonai pálya és gondolkodik merre induljon el, annak mindenképpen érdemes figyelnie az esetleges további hasonló lehetőségeket.

Összefoglalás:

A 2021 évben bevezetett honvédségi béremelés csak a katonák bizonyos részeit érintette pozitívan. Elsősorban a gyermeket vállalókat és a családos katonákat. A 2022-re vonatkozó 10%-os béremelés ugyanakkor átfogó intézkedés, mely a teljes katona állományt érinti. 2023 -ban nem történt változás a honvédségi béreket illetően, 2024 -ben pedig átlagosan 11% került bejelentésre. 

Azt, hogy ez mennyire szükségszerű az mutatja csak meg igazán, hogy az MNB inflációs elemzése szerint az éves infláció (2023 -ban) 17,6%. Ez alapján reálértéken nézve az átlagos béremelés mértéke -6,6%.

A 2022-ben folyósított 6 havi fegyverpénz valószínűleg sok családnak jelentett érdemi segítséget. Az, hogy kinek milyen mértékben, az inkább attól függ, hogy mire használta fel ezt az összeget.

Az újabb – két lépcsős – honvédségi béremelés első lépcsője 2022 őszén jelentős havi bevételhez juttatta a katonákat.

2023 -ban bár honvédségi béremelésre nem került sor, de két kiemelt bérezést lehetővé tevő projekt is elindult, ahol a fiatal pályakezdő katonák, akár 600.000 Ft nettó fizetést is zsebre tehetnek.

A 2024 vonatkozásában bejelentett átlagos 11% -os béremelés várhatóan márciusban jelenik meg először az illetményben, ráadásul rögtön duplán, mert januárig visszamenőlegesen érhető el.

Mivel időben megkaptuk az információt a változásokkal kapcsolatban, ezért van időd tervezni, hogy mit is kezdj a honvédségi béremelés adta plusz bevételeiddel. 

Aki rendszeresen olvas, az tudja, hogy mi is az én tanácsom ilyenkor. A plusz bevétel felét építsd be a havi költségvetésedbe és ezáltal növeld az életszínvonalad, a másik felét pedig fordítsd egy pénzügyi célod mielőbbi elérésére.

Hitelgyilkos hadművelet

Iratkozz fel hírlevelemre

Légy te is a pénzügyileg tudatos katonák bajtársa!

Még több érdekesség a témában

Legnépszerűbb blog cikkek

A honvédségi lakhatási támogatások 2022-ben is sok lehetőséget biztosítanak a katonák részére

Honvédségi lakhatási támogatások 2023-ben

A honvédségi lakhatási támogatások sok katona életét teszik könnyebbé. Kíváncsi vagy, hogy számodra melyik a legjobb megoldás?

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Te sem szereted a nehezen megszerzett jövedelmed feleslegesen elszórni? Akkor az ingyenes bankszámla nyitás a megoldás.

A lakáslízing számodra is lehetősvé teszi egy 150 millió forintos vagyon felépítését

Hogyan építs 150 milliós vagyont honvédségi lakáslízing és CSOK segítségével?

Létezik megoldás arra, hogy a lakásvásárlás és/vagy gyermekvállalás előtt álló katonák a honvédségi lakáslízinget és a CSOK-ot is igénybe tudják venni? Nézzük!