Pályázható a hiteltörlesztési támogatás 2023 -ban!

2023 -ban is kiírásra került a hiteltörlesztési támogatás. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően most 3 hónappal korábban. Pályázni kizárólag 2023 június 01 – június 23. között lehet. Örömteli, hogy idén egy kicsit hosszabb a pályázati időszak. A tavalyi évhez hasonlóan a Honvédelmi Minisztérium Ingatlanvagyon és Lakhatási Támogatás Felügyeleti Főosztálya egy kiváló anyaggal készült a pályázókat segítendő. A pályázati kiírás és a dokumentumok elérhetőek a honvédség Intranet hálózatán.

Ez a cikk azért íródott, hogy minél több emberhez eljuthasson a lehetőség híre. Éppen ezért kérem, hogy aki csak teheti ossza meg a cikket a fenti közösségi média linkre kattintva, vagy mondja el minden kollégájának.

A hiteltörlesztési támogatással kapcsolatos alapvető tudnivalók

2019 január elseje óta a támogatás adóköteles módon működik. Az egy fő részére nyújtható maximális összeg bruttó 750 ezer forint (nettó 498.750 Ft). A meghatározott céljai alapján a törlesztési támogatás:

  • lakáscélú pénzintézeti hitelhez,
  • építési telekvásárlási hitelhez,
  • továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Programmal érintett lakások részletvételéhez nyújtott támogatást.

A támogatás kizárólag pályázati formában igényelhető a kiírási határidő maradéktalan betartása mellett. A benyújtásnak vannak kizáró okai, amiről később lesz szó.

Nagyon fontos odafigyelni az igénylőlap hiánytalan kitöltésére, mert a nem megfelelő kitöltés automatikusan kizárást von maga után. Hiánypótlásra csak a pályázati határidőn belül van lehetőség.

A jogszabályi hátteret a 26/2010 (II.26) HM utasítás biztosítja.

Kik és mire pályázhatnak?

A hiteltörlesztési támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot bárki benyújthatja, akinek a honvédelmi szervezettel a kérelem benyújtásakor legalább 1 éves munkaviszonya van. Ide tartoznak a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak, valamint a kormánytisztviselők és munkavállalók is.

A hitelekkel kapcsolatos feltétel nagyon egyszerűen megfogalmazva: minden olyan pénzintézeti kölcsön, amit lakáscélra használtak fel. Fontos, hogy a felhasználást igazolni kell. Ami jó hír, hogy ebbe bele tartozhatnak akár a szabad felhasználású jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök is, amelyek legalább 80%-ban igazoltan lakáscélra kerültek felhasználásra. A pályázónak adósnak, vagy legalább adóstársnak kell lennie az ügyletben.

Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha kérdésesnek tartod a pozitív elbírálást, akkor is érdemes pályázni, mert így megvan az esélye a pozitív elbírálásnak.

A hiteltörlesztési támogatás egyéb személyi feltételei

A fentiekben foglaltakon kívül van még néhány személyi feltétel, aminek meg kell felelnie a hiteltörlesztési támogatás iránti pályázatot benyújtónak.

Büntetlenség:

A pályázó nem állhat büntető, fegyelmi, vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt. Ezt a személyügynek kell igazolnia.

Tulajdonszerzés:

A pályázónak a támogatott lakásban legalább 1%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie. Ez az egyik olyan pont, ami egyértelműen kizárja a lakáslízinget igénybe vevő állományt, mert az ő esetükben a futamidő alatt nincs tulajdonuk a lakásban. A lakáslízingről és a lakáspénzről készült cikket is ajánlom a figyelmedbe.

Hűségidő:

Ez azt jelenti, hogy minden megkezdett bruttó 250 ezer forint támogatás után 1 éves hűségidőt kell vállalni. Amennyiben tehát a pályázó megkapja a maximális 750 ezer forint támogatást, akkor ez 3 év hűségidőt jelent. A hűségidő vállalása azt jelenti, hogy a vállalt időn belül nem távozik önként a honvédség állományából. Vagyis nem szerel le. Az áthelyezés nem számít ilyen eseménynek.

Szintén nem számít ilyen esetnek, ha valaki a honvédelmi szolgálati juttatás okán kerül ki a honvédség állományából.

Egy család egy támogatás:

Ez abban az esetben érdekes, ha a család mindkét tagja jogosult a támogatás igénybevételére. Ilyenkor csak az egyikük nyújthatja be a pályázatot. Amennyiben mindkét fél benyújtja, akkor az egyiket vissza kell vonni a határidőn belül, ha ez nem történik meg, akkor mindkettőt érvénytelennek kell tekinteni.

Munkahelyi vezető támogató javaslata:

A HM utasítás pontosan szabályozza, hogy ki a munkahelyi vezető. Az igénylési dokumentumon pedig meg van a hely, ahol a támogatásnak szerepelnie kell. Amennyiben a munkahelyi vezető nem támogatja, akkor elutasításra kerül a pályázat.

Kizáró okok:

Az egyéb feltételek mellett vannak olyan tényezők, amelyek kizárják a pályázót a hiteltörlesztési támogatás igénylői közül:

Korábban igénybe vett támogatások:

Amennyiben a pályázó már részesült vissza nem térítendő juttatásban, vagy egyszeri pénzbeli támogatásban, akkor nem igényelheti a hiteltörlesztési támogatást.

HM rendelkezésű lakás megvásárlása

Ha a hitelt amit támogattatni szeretne HM szolgálati lakás megvásárlása céljából vette igénybe. Ezen a területen, ugyanakkor van néhány kivétel. Ha például erre a lakásra vett fel az illető felújítási hitelt, akkor az már támogatható.

Honvédségi támogatásban részesül

Ahogy arról már volt szó, a lakáspénz, mint legismertebb támogatás, igénybevétele is kizáró ok.

Hiányos pályázati anyag

2020-ban nekem éppen ezen a banánhéjon sikerült elcsúsznom, mert elfelejtettem beírni a hitel számát. Ugyanakkor bármilyen kitöltési, vagy csatolási hiba kizáró ok.

Késés

A határidő előtt, vagy azon túl beérkező pályázati anyag is automatikusan kizáró ok.

Hibás célmegjelölés

Ha olyan célra szeretnéd igénybe venni a hiteltörlesztési támogatást, ami nem támogatható.

Személyi feltételek hiánya:

Ha a korábban megjelölt személyi feltételek közül akár csak egynek nem felelsz meg, akkor az szintén kizár a hiteltörlesztési támogatásra pályázók közül.

Rossz nyomtatvány használata

Amennyiben nem a rendszeresített nyomtatványon került beadásra a pályázat, akkor formai hiba miatt kerül elutasításra.

Hiteltörlesztési támogatás pályázati igénylőlap

A hiteltörlesztési támogatás pályázati igénylőlap a 4 oldalas és 4 részből áll. Minden rész pontosan 1 oldalas. A legfontosabb, hogy mind a 4 oldalt alá kell írni a lap alján. Ha csak egy aláírás is hiányzik az igénylés érvénytelen. A cikk végén lévő linkre kattintva letöltheted az igénylőlapot. Keresd az alábbi feliratot minden oldal alján.

A hiteltörlesztési támogatás igénylőlapon így néz ki az igénylő aláírást kérő rész

Törzsadatlap

Az első oldal a hiteltörlesztési támogatás igénylőlapon a törzsadatlap nevet kapta. Bár nem szeretem ezt a szót, de ezt az oldalt értelemszerűen kell kitölteni. A személyes adatokat és a lakóhelyre vonatkozó adatokat kéri. Az alábbi képen is látható. A pénzügyi azonosítót (10 számjegy) a havi jövedelem igazolásról lehet megtudni. A személyügyi vagy alkalmazotti azonosító pedig az a szám, amit a jelenléti ívre is ráírunk (8 számjegy). A második részben a lakcímre és tartózkodási helyre vonatkoznak a kérdések. A tulajdoni viszonyokat se feljtsd el kitölteni.

Ez a hiteltörlesztési támogatás igénylőlap 1. oldala

Támogatási adatlap

A 2. rész és egyben oldal a támogatási adatlap. Ebben a részben kell megadni a támogatással érintett ingatlan adatait. Az összes tulajdonos adatait fel kell tüntetni és arra is figyelni kell, ahogyan azt fentebb említettem, hogy a pályázó is szerepeljen a tulajdonosok között.

A hiteltörlesztési támogatás támogtási adatlapjának első része.

A következő pont a hitelre vonatkozik. Szükség lesz a szerződés számára, az eredeti hitelösszegre és a hitel céljára is. Valamint egyeztetni kell a pénzintézettel a folyósítás kapcsán, mert meg kell adni a számlaszámot ahová a folyósítást kérjük, ennek a tulajdonosát, valamint az utalás közleményét. Amit fontos tudni, hogy a pályázat benyújtásához még nem szükséges tartozásigazolást kérni a banktól. Az egyéb információk rész maradhat üresen. Akkor célszerű ide információt írni, ha nem egyértelmű, hogy a hitel lakáscélú. Ebben a pontban van lehetőség a kifejtésére. Lásd a képeket.

A hiteltörlesztési támogatás támogtási adatlapjának második része.

Nyilatkozatok, kötelezettségvállalások

A hiteltörlesztési támogatás igénylő lap 3. oldalának első fele

A 3. oldal elsősorban “olvasnivalókból” áll. Természetesen ez a rész is fontos, mert büntetőjogi felelősséged tudatában nyilatkozol, valamint tudomásul veszed a kizáró tényezőket. Végül, de nem utolsó sorban kötelezettséget válallasz többek között a hűségidőre. Szintén ebben a részben kell megjelölni a csatolt dokumentumokat.

Fontos, hogy az oldalt két helyen írod alá. Egyrészt a szokásos módon a lap alján, másrészt az aláírás résznél, ahol keltezni is kell. Lásd a képet lentebb. Ne felejts el két tanút is szerezni, akik aláírják az oldalt.

A hiteltörlesztési támogatás 3. oldalának 2. fele

Záradékok

Ezen a ponton már csak egy feladatod maradt. A 4. oldalon a lap alját aláírni. A 4. rész többi pontját nem te, hanem a személyügy, a parancsnok, az elbíráló szerv és a támogató szerv tölti ki.

A hiteltörlesztési támogatás igénylő lap záradékainak első része

Ne felejtsd el a lap alján aláírni!!!

A hiteltörlesztési támogatás igénylő lap záradékainak második része

Csatolandó nyomtatványok

Még mielőtt azt gondolnád, hogy készen áll a hiteltörlesztési támogatás iránti pályázati anyagod felhívom a figyelmed egy nagyon fontos részletre. A pályázat elválaszthatatlan részét képezik a csatolt dokumentumok. Nézzük mik ezek.

Szerződés másolata

Elsősorban annak a hitelszszerződésnek az egyszerű másolata, amelyikre a hiteltörlesztési támogatást igénybe kívánod venni. Fontos, hogy nem a jelzálogszerződést kell megküldeni! Hitelkiváltó hitel esetén be kell küldeni az eredeti (kiváltott) hitelszerződést is. Erre azért van szükség, mert így lehet megállapítani, hogy a kiváltott hitel valóan lakáscélú volt-e.

Felhasználást igazoló dokumentumok

Ez opcionális. Csak akkor van rá szükség ha a hitelszerződésből nem derül ki egyértelműen a lakáscél. Mik lehetnek ezek a dokumentumok? 

  • építési szerződés
  • adásvételi szerződés
  • felújítás esetén kiviteli szerződés
  • kiváltás esetén az eredeti (kiváltott hitel) szerződés

Tulajdoni lap

Ami itt fontos, hogy 30 napnál ne legyen régebbi. Nem fontos a hiteles tulajdoni lap, elég az online lekért változat is, de minden oldalát csatolni szükséges. Társasházban lakók figyeljenek arra, hogy albetétes tulajdoni lapot kérjenek le.

Jövedelemigazolás

Csak a kormánytisztviselők, közalkalmazottak, honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók esetében.

Meghatalmazás, megbízás

Csak abban az esetben, ha nem a saját nevedben jársz el.

A pályázati anyag felterjesztése

Miután minden fenti anyagot összegyűjtöttél és legalább kettő, de inkább három alkalommal ellenőrizted, utána mehet az anyag a személyügyre és a parancsnokhoz. NAGYON FONTOS!!! A június 23.-i dátum nem azt jelöli, amikor neked a személyügyre kell leadni a dokumentációt, hanem azt, amikor be kell érkeznie a bíráló szervhez. Ezért azt javaslom, hogy azonnal láss neki az igénylésnek.

Összefoglalás és néhány záró gondolat

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023 -ban is nagyon rövid a pályázati határidő. Ennek ellenére nem lehetetlen teljesíteni az előírt feltételeket. Az én személyes véleményem szerint nagy segítség lehet ha megőriztél egy példányt a tavalyi pályázati anyagból, mert így csak át kell másolni az adatokat és aláírni.

Ha eddig még nem hallottál a hiteltörlesztési támogatásról, akkor minél előbb keresd fel a helyi lakásügyesedet, vagy nekem is írhatsz egy üzenetet és szívesen felvilágosítalak.

Keresd elő a hitelszerződést, aminek kapcsán szeretnél pályázni. Ellenőrizd, hogy nem-e járt le valamelyik igazolványod, amit esetleg csatolni kell az igényléshez. Ha olyan ingatlan kapcsán pályáznál, aminek még nem vagy a tulajdonosa, akkor kezd el intézni minél előbb. Amennyiben a tavalyi évben valamilyen hibát követtél el, akkor vizsgáld meg, hogy ezt a hibát sikerült-e azóta elhárítani. Ha még nem, akkor tegyél ellene.

Ha a törlesztőrészleted kevesebb, mint 41.500 Ft, akkor 1 évig nem kell fizetned a havi törlesztőrészleteket. Szerintem ebben az időszakban, amikor a rezsiköltségek jelentős emelkedésének a veszélye is fennál, lesz helye ennek a pénznek.

Amennyiben előtörlesztésre használod fel, akkor egy eredetileg 20 millió Ft-os hitel esetén 2-3 %-ot is csökkenhet a törlesztőd, míg 10 milliós hitel esetében akár 5-6% is lehet ez a mérték.

A hiteltörlesztési támogatás igénylése kapcsán felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok én is, de elsősorban az alakulatodnál lévő lakásügyes kollégát keresd. Ők azok, akik minden apróbetűs részben tájékozottak. Az én célom az volt ezzel a cikkel, hogy minél több emberhez eljuttassam az információt.

Szintén tele van hasznos információkkal és további tanácsokkal a HM Ingatlanvagyon és Lakhatás Felügyeleti Főosztály által készített 2023 -as útmutató is, ami ennek a cikknek is az alapját adja. Az Intranet hálózaton elérhető. Ebben az útmutatóban bővebben olvashatsz az elbírálás menetéről, a támogatási szerződés megkötéséről, és a folyósításról is. Megválaszol több gyakran ismételt kérdést is és ellát tanácsokkal a pontos kitöltés érdekében.

Ide kattintva letöltheted a hiteltörlesztési támogatás igénylőlapot!

Hitelgyilkos hadművelet

Iratkozz fel hírlevelemre

Légy te is a pénzügyileg tudatos katonák bajtársa!

Még több érdekesség a témában

Legnépszerűbb blog cikkek

A honvédségi lakhatási támogatások 2022-ben is sok lehetőséget biztosítanak a katonák részére

Honvédségi lakhatási támogatások 2023-ben

A honvédségi lakhatási támogatások sok katona életét teszik könnyebbé. Kíváncsi vagy, hogy számodra melyik a legjobb megoldás?

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Te sem szereted a nehezen megszerzett jövedelmed feleslegesen elszórni? Akkor az ingyenes bankszámla nyitás a megoldás.

A lakáslízing számodra is lehetősvé teszi egy 150 millió forintos vagyon felépítését

Hogyan építs 150 milliós vagyont honvédségi lakáslízing és CSOK segítségével?

Létezik megoldás arra, hogy a lakásvásárlás és/vagy gyermekvállalás előtt álló katonák a honvédségi lakáslízinget és a CSOK-ot is igénybe tudják venni? Nézzük!