Honvédelmi szolgálati juttatás: 2023-ban visszatér a katonák korkedvezményes nyugdíja?

2023. január 18. -án megjelent a 8/2023 -as kormányrendelet, ami első pillantásra akár a katonák korkedvezményes nyugdíjának visszaállítását is jelenthette volna. A honvédelmi szolgálati juttatás bevezetése azonban mindenképpen megér egy alaposabb olvasást és átgondolást, mielőtt mindenki nekiállna pezsgőt durrogtatni.

Mi a honvédelmi szolgálati juttatás?

A kormányrendelet kiegészítette a Hjt. 62. (§) 1. bekezdését, illetve eltérést engedett meg attól. Ez a paragrafus a felmentés lehetséges módozatait összegzi. A változás lényege, hogy azok a katonák, akik betöltötték a 45. életévüket és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és 2 hónap felmentési idővel a katonák szolgálati viszonyát megszüntetheti.

A honvédelmi szolgálati juttatás pedig a honvedelem.hu megfogalmazása szerint a honvédelem ügye iránti elhivatottság és az ország érdekében tett áldozatvállalás és erőfeszítés elismerése.

A honvédelmi szolgálati juttatás összege

A jogszabály megfogalmazása alapján a katona szolgálati viszonyának megszűnését megelőző napon érvényes illetménye alapján a távolléti díjba tartozó illetményelemek  figyelembevételével számított összeg 70 százaléka. Ez a vetítési alap. Ezt azonban csökkenteni kell még az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár és a betöltött életkor közötti különbséggel, amit évente két százalékkal kell figyelembe venni. De az összeg nem lehet kevesebb, mint a megszűnés időpontjában hatályos minimálbér 150 százaléka. 2023 -ban ez az összeg nettó: 231.420 Ft

Tehát ha valakit 50 évesen mentenek fel a további munkavégzés alól, akkor 65 év – 50 év, vagyis 15 év lesz a különbség, ami 2% -al szorozva 30%-ot fog csökkenteni az összegen. Így az aktuális fizetése 49% -át fogja kapni (a 70% (vetítési alap) 70%-át). Feltételezve, hogy a fizetése (távolléti díj) eddig 450.000 Ft volt, akkor a honvédelmi szolgálati juttatás 220.500 Ft lenne, de mivel ez kevesebb, mint a minimálbér 150 százaléka, ezért a 231.420 Ft-ra számíthat.

Az alábbi táblázatban néhány példát látsz a honvédelmi szolgálati juttatás összegére:

Ez egy táblázat a honvédelmi szolgálati juttatás értékeiről.

A táblázat első két oszplopa a jelenlegi bruttó és nettó illetményt tartalmazza. A következő két oszlop a vetítési alapot, vagyis a jelenlegi jövedelem 70%-a. A következő oszlopokban az érintett katona életkora alapján látható a honvédelmi szolgálati juttatás nettó összege.

Egy példán keresztül. Az a 45 éves katona, aki jelenleg bruttó 800.000 Ft-ot kap, amiből 532.000 Ft érkezik a számlájára, honvédelmi szolgálati juttatásként 223.440 Ft-ot állapítanának meg, de mivel ez kevesebb, mint a minimálbér 150 százaléka, ezért ő a 231.420 Ft-ra számíthat.

Még egy fontos mondat a honvédelmi szolgálati juttatás kapcsán, hogy az öregségi nyugdíjakkal azonos mértékben kell emelni. Ez természetesen felveti a kérdést, hogy mi fog történni, amikor eléred a tényleges nyugdíjkorhatárt és nem szerzel más bevételt, akkor ez miként fogja befolyásolni a tényleges nyugdíjad. Ez a kérdés annál fontosabb, minél több idő telik el a két időpont között.

A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnése

A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnésének esetei:

 • a jogosult halála
 • az öregségi nyugdíjkorhatár elérése
 • ha a jogosult részére öregségi nyugdíjat állapítanak meg
 • jogosult kérelmére
 • jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés esetén
 • jogerős felfüggesztett szabadságvesztés esetén ha nem mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

Kérdések a honvédelmi szolgálati juttatás kapcsán

Szerintem a legfontosabb kérdés, amit tisztázni kell, hogy ez kinek lehetőség? A katonának, aki minél előbb szeretne visszavonulni és ezzel azt érzi, hogy visszakapta a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, vagy a munkáltatónak, aki ezzel korrekt módon tud megválni azon dolgozóitól, akikkel nincs megelégedve.

Mivel a jogszabályban olyat sehol sem olvastam, hogy ez alapján bárki kezdeményezheti a szolgálati viszonya megszűnését, ezért azt nem látom, hogy azon katonák, akik ezt lehetőségként élik meg miként tudnánk élni ezzel.

A másik oldal viszont elég egyértelmű. Ha valakiről az a kép alakult ki, hogy nem tud, vagy nem akar megfelelni a mai Magyar Honvédség által támasztott követelményeknek, akkor nagyon egyszerűvé teszi, hogy megváljanak tőle.

Jogosult leszek-e a lakáspénzre honvédelmi szolgálati juttatás mellett?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi történik az egyéb juttatásokkal, a szolgálati viszony megszűnése kapcsán? Például a lakáspénzzel?

Az én értelmezésem szerint, mivel megszűnik a szolgálati viszony, ezért a lakáspénzre sem lesz a továbbiakban jogosult.

FRISSÍTÉS!!!

Január 20. -án a honvédelem.hu oldalon megjelent egy interjú Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel. Ebben az interjúban nekem két dolog szúrt szemet, melyet az alábbiakban szó szerint idézek. Kezdjük a jó hírrel:

“Az évtizedes, a hazáért végzett állhatatos szolgálatot köszönjük meg a honvédelmi szolgálati juttatással, ami a nyugdíjkorhatár eléréséig teljes összegben megilleti őket, ami akkor sem változik, ha más munkából is jövedelemre tesznek szert. Bent maradnak a gondozási körben: a lakhatási támogatás, csakúgy, mint az egészségügyi ellátás tekintetében is folytatódik a gondoskodás. Nekik is jár a kegyeleti gondoskodás és az alkalmankénti egyenruha-viselés.”

Az, hogy ezek után milyen támogatások lesznek elérhetőek az érintettek részére, az még a jövő zenéje.

HELYREIGAZÍTÁS: A fenti interjúrészlet alapján korábban tévesen vontam le következtetést a honvédelmi ellátásban részesülő állomány további juttatásai kapcsán, ráadásul a fogalmazásom is félreérthető volt. Emiatt úgy tűnt, mintha már tény lenne a lakhatási támogatásokra való további jogosultság. Emiatt elnézést kérek. A hivatalos információkat továbbra is a honvédség illetékes szervei fogják a megfelelő időben és a megszokott formában közzétenni. Kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően kezelje a korábban a cikkben olvasottakat.

Nézzük a kevésbé jó hírt:

A szabályozás méltó és méltányos utat enged a szolgálatban eddig jól teljesítő olyan katonáknak, akik a 45. életévüket betöltötték és 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Létrehozunk egy új juttatási formát, a honvédelmi szolgálati juttatást, amelyre nem automatikusan, hanem a miniszter egyénenkénti döntése alapján válhatnak jogosulttá a fent említett feltételeknek megfelelő katonák.

Ez azért már egy nehezebb helyzetet eredményez. Azok a katonák ugyanis, akik nem kapják meg a honvédelmi szolgálati juttatást ők lesznek a fiatalítási program igazi vesztesei. Végkielégítésre valószínűleg ők is jogosultak lesznek, aminek segítségével, lesz néhány hónapjuk, hogy megoldják az új élethelyzetüket. Természetesen nagyon nem mindegy, hogy kap-e az ember egyfajta életjáradékot a nyugdíjas kor eléréséig, vagy nem.

Ugyanakkor jogosult vagy végkielégítésre, aminek feltételeit a HJT szabályozza. 25 év szolgálati viszonyt követően 9 havi, 30 évet követően 10 havi távolléti díj illet meg. Leegyszerűsítve 9 vagy 10 havi illetményt kapsz meg egyösszegben.

Ez egy táblázat a végkielégítés összegéről, amit honvédelmi szolgálati juttatás előtt kapnak a katonák.

Ha tehát bruttó 800.000 Ft jövedelmed van és 25 év szolgálati viszonyod, akkor 4.788.000 Ft végkielégítésre számíthatsz.

Ha úgy döntesz, hogy ebből az összegből kiegészítenéd a honvédelmi szolgálati juttatást a jelenlegi nettó fizetésedre, akkor 15,5 hónapig tudod még fenntartani a jelenlegi bevételi szinted.

2023. február 21. -én életbe lépett módosítás

A 40/2023-as Kormányrendelet február 21. -én módosította, többek között a honvédelmi szolgálati juttatást szabályozó rendeletet. Lássuk milyen területeket érintettek a változások.

 • Pontosításra került a szolgálati idő számításának módja. Mostantól a a Hjt. 92. § (1) és (2) bekezdése figyelembevételével kell a szolgálati időt számolni. Azt javaslom, hogy keresd fel a személyügyet, hogy a te esetedben jelent-e ez bármilyen változást.
 • A legénységi állomány azon tagja, akinek a szolgálati viszonya az (1) bekezdés szerint szűnik meg, jogosult visszailleszkedési támogatásra. A támogatás mértékét a Hjt 73. § -a szabályozza.
 • Az aki jogosult a honvédelmi szolgálati juttatásra, miután elérte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nyugállományú katonának számít.
 • A Hjt 140. § (1) és (2) bekezdése szabályozza az egyéb juttatásokat. Ezek közül az üdülési, a kegyeleti és az egyes pénzbeli és természeti juttatások közül azokra jogosult, amelyek a nyugállományú katonát megilletik.
 • Pontosították a lakhatási támogatások körét. HM szolgálati lakás biztosítása iránt igényt nem nyújthat be. A felmentési idő alatt, illetve utána 30 napig munkáltatói kölcsön igényt nyújthat be. Ehhez vállalni szükséges 5 év tartalékosi szolgálatot. A lakáspénz kapcsán, amennyiben a szolgálati viszony megszűnésének napján az érintett kapott lakáspénzt, akkor erre a lakásra további maximum két évig kaphatja még ezt a juttatást, ha vállal tartalékos szolgálatot. Ugyankkor ha jól értelmeztem, akkor az esetleges későbbi lakáspénz emelés őket nem érinti. FONTOS!!! Minden esetben egyeztess az illetékes lakásügyessel, hogy téged miként érint a jogszabály.
 • Akit a 6. § alapján helyeznek rendelkezési állományba, annak erre az időszakra illetményként a rendelkezési állományba helyezést megelőző napon érvényes illetményből számított távolléti díj illeti meg.
 • A honvédelmi szolgálati juttatásra vonatkozó részletszabályok a 3/2023 -as HM rendeletben szintén 2023. február 21. -én jelent meg.

Mit tegyél ha téged is érint a honvédelmi szolgálati juttatás?

Szerintem a legfontosabb, hogy próbáld meg nyugodtan és a lehető legtárgyilagosabban végiggondolni, hogy pontosan mivel is fog ez járni a számodra.

Mennyivel csökken a háztartás bevétele? Van-e lehetőséged a kiadásaid csökkentésére? Mit nyersz azzal, hogy nem kell napi szinten bejárnod dolgozni?

Az egyik jó hír a honvédelmi szolgálati juttatás kapcsán, hogy lehet mellette munkát vállalni. Szóval ez egy lehetőség lehet, hogy olyan dologgal kezdj el foglalkozni, amit mindig is ki akartál próbálni, de eddig nem volt rá lehetőséged.

Természetesen arra is lehetőséget ad, hogy pótold a hiányzó összeget a költségvetésedből.

Indíthatsz vállalkozást is akár, ami szintén segíthet a kiesett jövedelem pótlásában.

Összefoglalás

A honvédelmi szolgálati juttatás jelentősen felkavarta az állóvizet. Egyik pillanatról a másikra érhet véget egy katonai karrirer és alakulhat ki egy teljesen új élethelyzet.

A változás mindig magában hordozza a lehetőséget is. Valószínűleg nem lehet általános következtetést levonni, mert akiket érint, vagy érinteni fog a honvédelmi szolgálati juttatás, az alapvetően kétféleképpen élheti meg a dolgot.

Vagy úgy fogja érezni, hogy ketté törték a pályafutását és nem engedték neki, hogy kihozza belőle azt, amit ő gondolt, vagy örülni fog, hogy a nyugdíjkorhatár előtt már visszavonulhat, mert belefáradt az eddigiekbe.

Akárhogyan is, a lényeg, hogy ha te is érintett vagy, akkor legrosszabb esetben két hónap múlva a jelenlegi fizetésed 42% -ból kell valahogy megélned, de cserébe lesz egy csomó szabadidőd, amiből azt hozhatsz ki, amit csak akarsz.

Ha szeretnél szakértő segítséget kapni a téged érintő változások kezelésében, akkor jelentkezz online konzultációra. Kattints ide és írj egy üzenetet, ha szeretnél jelentkezni.

Hitelgyilkos hadművelet

Iratkozz fel hírlevelemre

Légy te is a pénzügyileg tudatos katonák bajtársa!

Még több érdekesség a témában

Legnépszerűbb blog cikkek

A honvédségi lakhatási támogatások 2022-ben is sok lehetőséget biztosítanak a katonák részére

Honvédségi lakhatási támogatások 2023-ben

A honvédségi lakhatási támogatások sok katona életét teszik könnyebbé. Kíváncsi vagy, hogy számodra melyik a legjobb megoldás?

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Te sem szereted a nehezen megszerzett jövedelmed feleslegesen elszórni? Akkor az ingyenes bankszámla nyitás a megoldás.

A lakáslízing számodra is lehetősvé teszi egy 150 millió forintos vagyon felépítését

Hogyan építs 150 milliós vagyont honvédségi lakáslízing és CSOK segítségével?

Létezik megoldás arra, hogy a lakásvásárlás és/vagy gyermekvállalás előtt álló katonák a honvédségi lakáslízinget és a CSOK-ot is igénybe tudják venni? Nézzük!