Hogyan pályázható sikeresen a lakhatási hozzájárulás 2023-ban?

A lakhatási hozzájárulás a hiteltörlesztési támogatás pályázattal egyidőben került kiadásra és a határideje is pontosan ugyanaz: 2023. június 01 – június 23. Bár eddig még csak érintőlegesen foglalkoztam ezzel a lehetőséggel, ez már a 4. kiírása a pályázatnak. Így a honvédségi lakhatási támogatások közül most két pályázati lehetőség kapuja is nyitva áll.

Ebben a cikkben igyekszem megadni ugyanazt az alapot, amit a hiteltörlesztési támogatás kapcsán is adtam, hogy minél nagyobb eséllyel tudj sikeres pályázatot benyújtani.

A lakhatási hozzájárulás alapvető tudnivalói

2020 decemberében került kiírásra az első pályázat. A lakhatási hozzájárulás célja, hogy a nagycsaládosok és az úgynevezett csonka családban élők számára nyújtson segítséget pénzbeli hozzájárulás formájában. A nevéből adódóan a lakhatási költségek okozta terheket igyekszik csökkenteni. Vagyis akár a rezsi költségeket is, ami a rezsicsökkentés szabályainak változása óta az egyik leggyakoribb beszédtéma lett.

Az egy fő részére nyújtható lakhatási hozzájárulás összege az igazolt éves fenntartási költség, de maximum bruttó 500 ezer forint (nettó 332.500 Ft). A meghatározott céljai alapján a lakhatási hozzájárulás felhasználható bérelt vagy tulajdonolt ingatlan fenntartási költségeihez, amik az alábbiak lehetnek:

 • életvitelszerűen használt lakóingatlan
  • fűtésével összefüggő díja,
  • víz- és csatornadíja,
  • elektromos áram díja,
  • bérleti díja,
 • életvitelszerűen használt lakóingatlan, lakóingatlan építésére alkalmas telek
  • tulajdonjogának megszerzésére felvett banki hitel törlesztőrészlete
  • építési, felújítási, bővítési hitel törlesztőrészlete
  • igazolt felújítási, bővítési, korszerűsítési és akadálymentesítési költségek
  • az ingatlan után fizetendő helyi adó

A támogatás kizárólag pályázati formában igényelhető a kiírási határidő maradéktalan betartása mellett. A benyújtásnak vannak kizáró okai, amiről később lesz szó.

Nagyon fontos odafigyelni az igénylőlap hiánytalan kitöltésére, mert a nem megfelelő kitöltés automatikusan kizárást von maga után. Hiánypótlásra csak a pályázati határidőn belül van lehetőség.

A jogszabályi hátteret a 26/2010 (II.26) HM utasítás biztosítja.

Kik és mire pályázhatnak?

A lakhatási hozzájárulásra vonatkozó pályázatot bárki benyújthatja, aki a saját háztartásában legalább három gyermeket nevel, vagy egyedülálló szülőként saját háztartásában legalább egy gyermeket nevel és a honvédelmi szervezettel a kérelem benyújtásakor legalább 1 éves munkaviszonya van. Ide tartoznak a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak, valamint a kormánytisztviselők és munkavállalók is.

A fenntartási költségek számosak lehetnek. A rezsiköltségek (számlával igazolhatóak), hiteltörlesztők (igazolni kell, hogy a támogatandó ingatlannal összefüggésben vetted fel) vagy bármilyen egyéb fenntartási költség a pályázattól visszafelé 1 éven belül vehetőek figyelembe. Attól régebbiek nem. Jelen esetben 2022.06.23 előtti fenntartási költség már nem vehető figyelembe.

Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha kérdésesnek tartod a pozitív elbírálást, akkor is érdemes pályázni, mert így megvan az esélye a pozitív elbírálásnak.

A lakhatási hozzájárulás egyéb személyi feltételei

A fentiekben foglaltakon kívül van még néhány személyi feltétel, aminek meg kell felelnie a hiteltörlesztési támogatás iránti pályázatot benyújtónak.

Gyermekek:

Meddig vehető figyelembe egy gyermek? Közös háztartásban élő kiskorú gyermek. Olyan nagykorú, aki még nem töltötte be a 25. életévét, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és felsőfokú tanulmányokat folytat alap, vagy mesterképzésben. 23. életévét még nem töltötte be és köznevelési intézményben nappali szakon tanul vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat. Tanköteles gyermek esetében (16. év) nem szükséges iskolalátogatási igazolást bemutatni. Nagykorú gyermek esetén a tanulmányi feltételnek és az életkornak egyszerre kell fennállnia. Ha egy gyermek nem felel meg a pályázati feltételeknek, akkor akár nagycsaládos státusz, vagy a gyermeket nevelő státusz is elveszhet.

Büntetlenség:

A pályázó nem állhat büntető, fegyelmi, vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt. Ezt a személyügynek kell igazolnia.

Hűségidő:

Ez azt jelenti, hogy minden megkezdett bruttó 250 ezer forint támogatás után 1 éves hűségidőt kell vállalni. Amennyiben tehát a pályázó megkapja a maximális 500 ezer forint támogatást, akkor ez 2 év hűségidőt jelent. A hűségidő vállalása azt jelenti, hogy a vállalt időn belül nem távozik önként a honvédség állományából. Vagyis nem szerel le. Az áthelyezés nem számít ilyen eseménynek. Szerződéses állományú katonának ha kevesebb van idő van hátra a szerződéséből, akkor hosszabbítási szándéknyilatkozatot is csatolni kell.

Munkahelyi vezető támogató javaslata:

A HM utasítás pontosan szabályozza, hogy ki a munkahelyi vezető. Az igénylési dokumentumon pedig meg van a hely, ahol a támogatásnak szerepelnie kell. Amennyiben a munkahelyi vezető nem támogatja, akkor elutasításra kerül a lakhatási hozzájárulás pályázat.

Kizáró okok:

Az egyéb feltételek mellett vannak olyan tényezők, amelyek kizárják a pályázót a hiteltörlesztési támogatás igénylői közül:

Egyéb igénybe vett lakhatási támogatások:

Amennyiben a pályázó részesül lakáspénz juttatásban, vagy egyéb rendszeres juttatásban részesül. Továbbá akkor sem, ha a hiteltörlesztési támogatásra ebben az évben szerződést kötött. Pályázni lehet mind a kettőre párhuzamosan.

Túl magas jövedelem

Az alapszabály az, hogy akkor kaphatsz lakhatási hozzájárulást, ha az 1 havi jövedelmed kevesebb, mint 1 évi fenntartási költséged.

Eredményes pályázat = 1 havi jövedelem<1 évnyi igazolt fenntartási költség

Késés

A határidő előtt, vagy azon túl beérkező lakhatási hozzájárulás pályázati anyag is automatikusan kizáró ok.

Párhuzamos igénylés

Ha te is illetve az élettársad is benyújtja a lakhatási hozzájárulás pályázatot, akkor mindkettő el lesz utasítva. Ezt csak akkor kerülheted el, ha egyikőtök a pályázati határidő végéig visszavonja a pályázatát.

Személyi feltételek hiánya:

Ha a korábban megjelölt személyi feltételek közül akár csak egynek nem felelsz meg, akkor az szintén kizár a hiteltörlesztési támogatásra pályázók közül.

Rossz nyomtatvány használata

Amennyiben nem a rendszeresített nyomtatványon került beadásra a pályázat, akkor formai hiba miatt kerül elutasításra.

Lakhatási hozzájárulás pályázati igénylőlap

A lakhatási hozzájárulás pályázati igénylőlap a 7 oldalas 4 részből áll. Az első dolog, amire figyelned kell, hogy mind a 7 oldalt alá kell írni a lap alján. Ha csak egy aláírás is hiányzik a pályázat érvénytelen. Keresd az alábbi feliratot minden oldal alján.

A hiteltörlesztési támogatás igénylőlapon így néz ki az igénylő aláírást kérő rész

I rész: Törzsadatlap

Az első oldal a lakhatási hozzájárulás igénylőlapon a törzsadatlap nevet kapta. Bár nem szeretem ezt a szót, de ezt az oldalt értelemszerűen kell kitölteni. A személyes adatokat és a lakóhelyre vonatkozó adatokat kéri. Az alábbi képen is látható. A pénzügyi azonosítót (10 számjegy) a havi jövedelem igazolásról lehet megtudni. A személyügyi vagy alkalmazotti azonosító pedig az a szám, amit a jelenléti ívre is ráírunk (8 számjegy). A második részben a lakcímre és tartózkodási helyre vonatkoznak a kérdések. A tulajdoni viszonyokat se feljtsd el kitölteni.

Ez a lakhatási hozzájárulás pályázat igénylőlap

II. rész: Támogatási adatlap

A következő 3 oldal a támogatási adatlap nevet kapta. A 3 oldal közül az elsőn kell megadni, hogy nagycsaládosként, vagy egyedülálló szülőként pályázol. Ha nem tartozol egyik kategóriába sem, akkor ez a pályázat nem neked szól. Ezt követően kell felsorolni az együttélőket. Természetesen csak azokat, aki a pályázat szempontjából figyelembe vehetőek.

Ezt követően a jövedelmeket kell felsorolni. Nem hagyhatsz ki egyet sem. Az elmúlt 3 hónapot kell figyelembe venni. Azt, hogy pontosan mit kell felsorolni a Minisztérium által kiadott pályázati anyag részletezi, ami az Intranet hálózaton keresztül elérhető.

Ezt követően 7 kérdésre kell válaszolni. A pályázat beadásának csak akkor van értelme, ha mindegyik kérdésre nemleges a válasz.

Végül a támogatandó ingatlant vagy ingatlanokat kell megjelölni. Csak abban az esetben lehet megjelölni a maximális kettőt, ha az egyik lakóingatlan, a másik pedig építési telek. Ha más megoszlásban van két ingatlan, akkor a pályázat megint csak okafogyott.

Lakhatási hozzájárulás pályázat igénylőlap 2. rész

Az igénylőlap 4. oldalán nem kell mást tenni, “csak” felsorolni az utóbbi 1 év fenntartási költségeit. Ezzel kapcsolatban a számla dátuma, vagy a fizetés napja az irányadó. Jelen esetben nem mutathatsz be 2022. június 23-nál korábbi számlát.

Lakhatási hozzájárulás igénylő lap számla elszámolás

A következő oldal pontosan úgy néz ki, mint a fenti képen látható, mert ez egy pótlap a fenntartási költségek felsorolása céljából. Ezt akkor használd, ha nem férsz ki az előzőre. Egy megjegyzés a fenntartási költségekkel kapcsolatban. Nem számít rezsiköltségnek az internet, a telefon, a mobiltelefon és hasonló szolgáltatások (Netflix, Disney+) díja. Valamint a különböző biztosítások (hitelfedezeti, lakásbiztosítás) díja sem.

III. rész: Nyilatkozatok, kötelezettségvállalások

A 3. rész elsősorban “olvasnivalókból” áll. Természetesen ez a rész is fontos, mert büntetőjogi felelősséged tudatában nyilatkozol, valamint tudomásul veszed a kizáró tényezőket. Végül, de nem utolsó sorban kötelezettséget válallasz többek között a hűségidőre. Szintén ebben a részben kell megjelölni a csatolt dokumentumokat.

Fontos, hogy az oldalt két helyen írod alá. Egyrészt a szokásos módon a lap alján, másrészt az aláírás résznél, ahol keltezni is kell. Valamint alá kell írnia a házastársadnak és a gyerekeknek is. Kiskorúak esetében a törvényes képviselőnek. Ne felejts el két tanút is szerezni, akik aláírják az oldalt. Bármelyik aláírás hiányzik, az eredménytelen pályázatot jelent.

Lakhatási hozzájárulás igénylőlap 3. rész

IV. rész: Záradékok

A következő oldalon csak egy feladatod van, a lap alját aláírni. A 4. rész többi pontját nem te hanem a személyügy, a parancsnok, az elbíráló szerv és a támogató szerv tölti ki.

Lakhatási hozzájárulás igénylőlap záradékok

A kitöltés azonban itt nem ér véget, mert a nyomtatvány utolsó oldala egy melléklet, amin fel kell sorolni a benyújtott okiratokat. Ezen az oldalon arra kell figyelni, hogy két helyen kell aláírni. Egyszer a táblázat alján és egyszer a szokásos helyen a lap alján. Célszerű, és a bírálatot is megkönnyíti, ha valamilyen szempont szerint rendezésre kerülnek a benyújtott iratok. Például havi bontásban, vagy szolgáltatásonként (gázszámlák, villanyszámlák).

Lakhatási hozzájárulás igénylőlap melléklet

Csatolandó nyomtatványok

Még mielőtt azt gondolnád, hogy készen áll a lakhatási hozzájárulás iránti pályázati anyagod felhívom a figyelmed egy nagyon fontos részletre. A pályázat elválaszthatatlan részét képezik a csatolt dokumentumok. Nézzük mik ezek.

Fenntartási költséget bizonyító iratok másolata

Ezek szólhatnak a saját nevedre, vagy a házastársdéra is. Bérleti díj esetén számla, vagy ezzel egyenértékű okirat. Helyi adó esetén a megállapító határozat másolata. Hiteltörlesztés esetén szerződésmásolat

Jövedelemigazolások

A sajátod és az élettársadé. Elég a megelőző havit csatolni.

Iskolalátogatási igazolás

Csak a 16 éven felüli gyermekek esetében kötelező.

Lakcímkártya

Az összes együtt lakóé kell. Ezzel kerül igazolásra az együttélés ténye.

Tulajdoni lap

30 napnál ne legyen régebbi. Bérelt ingatlan esetében bérleti szerződés másolata kell a tulajdoni lap helyett.

Fizetési igazolások:

Ez lehet csekkvég, vagy banki átutalásról szóló igazolás. Arra is figyelni kell, hogy a közlemény is látszódjon, ami alapján azonosítható a befizetés.

A pályázati anyag felterjesztése

Miután minden fenti anyagot összegyűjtöttél és legalább kettő, de inkább három alkalommal ellenőrizted, utána mehet az anyag a személyügyre és a parancsnokhoz.

NAGYON FONTOS!!!

A június 23.-i dátum nem azt jelöli, amikor neked a személyügyre kell leadni a dokumentációt, hanem azt, amikor be kell érkeznie a bíráló szervhez. Ezért azt javaslom, hogy azonnal láss neki a dokumentumok kitöltésének és összegyűjtésének.

Összefoglalás és néhány záró gondolat

Bízom benne, hogy hasznos összefoglalót kaptál a lakhatási hozzájárulás pályázatról, mint lehetőségről. Amennyiben most először hallottál erről a pályázatról, akkor mindenképpen keresd meg a helyi lakásügyesedet, aki bővebb felvilágosítást tud adni. Akár nekem is írhatsz egy üzenetet és szívesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre.

Gyűjtsd össze az utóbbi 1 év számláit. Ha úgy döntöttél, hogy nem őrzöd meg őket, akkor a mai naptól kezd el őket megőrizni, hogy ha 2023-ban is kiírják a lakhatási támogatás pályázatot, akkor már meg legyen hozzá minden papírod. Ellenőrizd, hogy nem-e járt le valamelyik igazolványod, amit esetleg csatolni kell az igényléshez. Amennyiben a tavalyi évben valamilyen hibát követtél el, akkor vizsgáld meg, hogy ezt a hibát sikerült-e azóta elhárítani. Ha még nem, akkor tegyél ellene.

Fontos tudni, hogy a hiteltörlesztési pályázat is egy időben fut a lakhatási hozzájárulás pályázattal. Előfordulhat, hogy te mindkettőre jogosult lehetsz. Azt javaslom, hogy ebben az esetben mindkét lehetőségre nyújts be pályázatot. Így akár bruttó 1 millió Ft támogatásra is jogosult lehetsz, ami nettó 665.000 Ft.

Ha így jársz el, akkor szerencsés esetben a hiteltörlesztési támogatás a hiteled fizetésének gondját veszi le a válladról, a lakhatási támogatás pedig a rezsihez fog nagy mértékben hozzájárulni.

Végül, de nem utolsó sorban figyeld a HM központi Intranet hírportált, mert ott érhető el a pályázati kiírás, amiben a jellemző hibákat is felsorolják, amelyek az első két kiírás során felmerültek.

A pályázati határidő nagyon szűk. Alig 2 hét, ami szeptember 5. -én elindult. A csatolandó fenntartási költséget igazoló dokumentumok összegyűjtése sok időt vehet igénybe. Gyűjts össze minél többet ezek közül, hogy sikerüljön teljesíteni azt a feltételt, hogy ezek összege meghaladja a havi bevételeid összegét.

A lakhatási hozzájárulás igénylése kapcsán felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok én is, de elsősorban az alakulatoknál lévő lakásügyes kollégát keresd. Ők azok, akik minden apróbetűs részben tájékozottak. Az én célom az volt ezzel a cikkel, hogy minél több emberhez eljuttassam az információt.

Szintén tele van hasznos információkkal és további tanácsokkal a HM Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály által készített útmutató is, ami ennek a cikknek is az alapját adja. Az Intranet hálózaton elérhető. Ebben az útmutatóban bővebben olvashatsz az elbírálás menetéről, a támogatási szerződés megkötéséről, és a folyósításról is. Megválaszol több gyakran ismételt kérdést is és ellát tanácsokkal a pontos kitöltés érdekében.

Hitelgyilkos hadművelet

Iratkozz fel hírlevelemre

Légy te is a pénzügyileg tudatos katonák bajtársa!

Még több érdekesség a témában

Legnépszerűbb blog cikkek

A honvédségi lakhatási támogatások 2022-ben is sok lehetőséget biztosítanak a katonák részére

Honvédségi lakhatási támogatások 2023-ben

A honvédségi lakhatási támogatások sok katona életét teszik könnyebbé. Kíváncsi vagy, hogy számodra melyik a legjobb megoldás?

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Ingyenes bankszámla nyitás 2023-ban, így száműzd örökre a bankköltségeket

Te sem szereted a nehezen megszerzett jövedelmed feleslegesen elszórni? Akkor az ingyenes bankszámla nyitás a megoldás.

A lakáslízing számodra is lehetősvé teszi egy 150 millió forintos vagyon felépítését

Hogyan építs 150 milliós vagyont honvédségi lakáslízing és CSOK segítségével?

Létezik megoldás arra, hogy a lakásvásárlás és/vagy gyermekvállalás előtt álló katonák a honvédségi lakáslízinget és a CSOK-ot is igénybe tudják venni? Nézzük!